top of page
logo-5.png
podrum vineda
ppz_rogovac.jpeg
Hunter Aiming Rifle

​

Cilj Udruge je promicanje lovstva kao gospodarske grane kroz uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova, njegovanje lovačke etike i običaja i drugih aktivnosti značajnih za prosperitet lovstva na području Županije, bez namjere stjecanja dobiti. Ciljevi iz stavka 1. ovoga članka imaju gospodarsku, turističku i rekreativnu funkciju, te funkciju zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore.

U ostvarivanju temeljnih ciljeva djelatnosti Udruge su: Omogućavanje članovima Udruge da se organizirano bave lovstvom kao rekreativnom, gospodarskom i turističkom aktivnošću, Podizanje i razvijanje društvene svijesti, demokratičnosti, osobne odgovornosti, discipline i prijateljstva među članovima, Educiranje članova Udruge sa suvremenim tekovinama lovne znanosti i prakse, Osposobljavanje lovačkih kadrova kroz izobrazbu i polaganje ispita iz područja lovstva, Komuniciranje s javnošću, s ciljem međusobnog razumijevanja, te širenja lovne kulture, Razvijanje lovne kinologije i lovnog streljaštva, Propagiranje i organiziranje kulturnih i društvenih aktivnosti vezanih uz lovstvo, Uključivanje u istraživačke projekte pri istraživanjima faune, a posebno njenog dijela-divljači, Drugi zadaci koji proistječu iz zakonskih propisa, ovog Statuta i ili drugih općih akata

Dobro došli!

  • Facebook
Lu Fazan Spišic Bukovica
BRANA-Logo-2-1_edited.jpg
Nemet.jpg
Aquarama_edited.jpg
bottom of page